Topics
Recent
Recent
Recent
Recent

Do të vrapoj

Friday, August 13, 2004

Learn Albanian

Reading

Do të vrapoj nesër. Jam duke provuar të vrapoj shumë por më dhemb gjuri. Kisha vrapuar tridhjetë kilometra në një vrap. Dëshiroj të vrapoj një maraton. Duhet të vrapoj dyzet e dy kilometra në një vrap. Një maraton është shumë e gjatë. Më pelqen të vrapoj shumë larg. Zakonisht vrapoj në qytet, por nganjëherë vrapoj në fshat.

 
 
 

Trupi

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
flok, -u, -ë, -ët (masc.)hair
kok/ë, -a, -ë, -ët (fem.)head
fytyr/ë, -a, -ë, -ët (fem.)face
sy, -ri, -, -të (masc.)eye
vesh, -i, -, -të (masc.)ear
hund/ë, -a, -ë, -ët (fem.)nose
goj/ë, -a, -ë, -ët (fem.)mouth
buz/ë, -a, -ë, -ët (fem.)lip
gjuh/ë, -a, -ë, -ët (fem.)tounge
dhëmb, -i, -, -ët (masc.)tooth
qaf/ë, -a, -ë, -ët (fem.)neck
krah, -u, -ë -ët (masc.)arm
bërryl, -i, -a, -at (masc.)elbow
dor/ë, -a, duar, duartë (fem.)hand
gisht, -i, -a, -at (masc.)finger
trup, -i, -a, -at (masc.)body
kraharor, -i, -, -ët (masc.)chest
kurriz, -i, -ë, -ët (masc.)back
bel, -i, -ë, -ëtwaist
prapanic/ë, -a, -a, -at (fem.)butt
këmb/ë, -a, -ë, -ët (fem.)leg
gju, -ri, gjunjë, gjunjët (masc.)knee
kyç, -i, -e, -et (masc.)ankle or wrist joint
kyç i këmbësankle
kyç i dorëswrist
këmb/ë, -a, -ë, -ët (fem.)foot
gisht i këmbëstoe
kapel/e, -ja, -e, -et (fem.)hat
syzet, -at (fem.)glasses
vath, -i, -ra, -rat (masc.)earring
fustan, -i, -e, -et (masc.)dress
fund, -i, -e, -et (masc.)skirt
këmish/ë, -a, -a, -at (fem.)shirt
xhaket/ë, -a, -a, -at (fem.)jacket
xhup, -i, -a, -at (masc.)sweater
kravat/ë, -a, -a, -at (fem.)tie
dorez/ë, -a, -a, -at (fem.)glove
unaz/ë, -a, -a, -at (fem.)ring
pantallona, -t (fem.)pants
mbathje (fem.)underwear
çorap, -i, -e, -et (masc.)socks
këpuc/ë, -a, -ë, -ët (fem.)shoes
sandal/e, -ja, -e, -et (fem.)sandal

Vocabulary

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
Më dhemb gjuri (im).My knee is sore.
A i ke duart e ftohta.Are your hands cold?
sytë e saj janë blu.Her eyes are blue.
Pantallonat e mia janë të grisura.My pants are torn.
Ky xhupe është i nxete.This sweater is hot!
Këpucët tona janë të lagshta.Our shoes are wet.
Dëshiroj një të qethur.I would like a haircut.

posted by Blair Fraser at 4:50 pm | 0 comments