Topics
Recent
Recent
Recent
Recent

Do të shkojmë në Shqipëri

Friday, July 30, 2004

Learn Albanian

Reading

Studoj shqip sepse do të shkojmë në Shqipëri. Do te udhëtoj në greqi edhe shqipëri në gusht. Do te shkoj në dasmë. Dasma është dasma e kushërirës të gruas time. Do te festoj edhe vallëzoj shumë. Grua ime dëshiron të visitoj shoket e saj. Shqipëria ka klimë të nxete në verë. Dëshiroj të shkoj në Berat edhe Durrës.

 
 
 

Vocabulary

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
sepsebecause
do te + verbto be going to + verb
gushtAugust
dasmë, -a, -a, -atwedding
dëshiron të visitojhe/she wants to visit
dëshiroj të shkojI want to go

posted by Blair Fraser at 12:24 pm | 0 comments