Topics
Recent
Recent
Recent
Recent

Mirupafshim

Friday, August 20, 2004

Learn Albanian

Reading

Do të shkoj në Shqipria e hënë. Nuk do të shkruaj më shume këtu deri kthej. Do të shkruaj në një libër në Shqipria por nuk besoj që do të gjej në komputer atje. Kur kthej në shtëpi, do të ngarkoj disa tregimët. Do të praktikoj Shqip, edhe bisedoj me shumë shqitparët. Do të bie një libër në spanisht githashtu. Do te kaloj shumë orët në aeroplani.
Shihemi më vonë
crail

 
 
 

Vocabulary

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
deriuntil
kthejto return
gjejto find
ngarkojupload, load
tregim, -i, -ë, -ët (masc.)story
praktikojto practice
bieto bring
shihemi më vonësee you later

posted by Blair Fraser at 3:06 pm | 0 comments