Topics
Recent
Recent
Recent
Recent

Pushimet e mia në Athinë

Friday, September 10, 2004

Learn Albanian

Reading

Shkova në Greqi edhe Shqipëri për pushim këtë vit me gruan time për një dasmë në Shkodër. Shkuam në Athinë mëparë. Ne Athinë ecnim në Plaka. Plaka ka shumë shitore edhe restorante. Atje bëjmë pazar për dhurata. Plaka është shumë e bukur sepse ka pamje në Akropoli dhe ka shumë ndersa të bukur.

Athina pati shumë njerëz në gusht, sepse lojrat olimpike qenë në Athinë githashtu. Ne shkuam të shohim zhytjet nga trampolini dhe konkuruesi kanadez fitoi medaljen e argjendë.

 
 
 

Vocabulary

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
mëparëfirstly
bëj pazarshop
dhurat (fem.)gift
fitojto win
medalje (fem.)medal
argjend (masc.)silver

Simple Past Tense of Regular -oj Verbs

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
unë mendovaI thought
ti mendoveyou thought
ai/ajo mendoihe/she thought
ne menduamwe thought
ju menduatyou (pl.)/you (form.) thought
ata/ato menduanthey thought
unë pranovaI received
ti pranoveyou received
ai/ajo pranoihe/she received
ne pranuamwe received
ju pranuatyou (pl.)/you (form.) received
ata/ato pranuanthey received

Simple Past Tense of Jam

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
unë qeshëI was
ti qeyou was
ai/ajo qehe/she was
ne qemëwe were
ju qetëyou (pl.)/you (form.) were
ata/ato qenëthey were

Simple Past Tense of Kam

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
unë pataI had
ti pateyou had
ai/ajo patihe/she had
ne patëmwe had
ju patëtyou (pl.)/you (form.) had
ata/ato patënthey had

Simple Past Tense of Bej

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
unë bëraI did
ti bëreyou did
ai/ajo bërihe/she did
ne bëmëwe did
ju bëtëyou (pl.)/you (form.) did
ata/ato bënëthey did

Simple Past Tense of Them

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
unë thashëI said
ti theyou said
ai/ajo thahe/she said
ne thamëwe said
ju thatëyou (pl.)/you (form.) said
ata/ato thanëthey said

Simple Past Tense of Vij

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
unë erdhaI came
ti erdheyou came
ai/ajo erdhihe/she came
ne erdhëmwe came
ju erdhëtyou (pl.)/you (form.) came
ata/ato erdhëmthey came

Simple Past Tense of Marr

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
unë moraI took
ti moreyou took
ai/ajo morihe/she took
ne morëmwe took
ju morëtyou (pl.)/you (form.) took
ata/ato morënthey took

Simple Past Tense of Shoh

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
unë pashëI saw
ti peyou saw
ai/ajo pahe/she saw
ne pamëwe saw
ju patëyou (pl.)/you (form.) saw
ata/ato panëthey saw

posted by Blair Fraser at 10:43 am | 0 comments